ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

wijze-mannen

Ter inleiding

Het Nederlands Leder en Schoenen Museum in Waalwijk wordt gevormd door drie stichtingen, te weten de Stichting Collectie NLSM, de stichting exploitatie NLSM en de steunstichting Horeca en Museumwinkel NLSM. Daarvan zijn de collectiestichting en de exploitatiestichting zogenaamde 'Algemeen Nut Beogende Instellingen' ofwel ANBI's.

Als ANBI moeten beide stichtingen aan een aantal verplichtingen voldoen, waaronder de publicatie van een aantal gegevens. Deze gegevens kunt u op deze pagina vinden.

Lees meer: ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Wat is ANBI?

Het Nederlands Leder en Schoenen Museum heeft de status van culturele ANBI. Een 'ANBI' of 'culturele ANBI' is een binnen- of buitenlandse organisatie die is aangemerkt door de Nederlandse Staat ten behoeve van bepaalde fiscale voordelen voor de Nederlandse belastingbetaler en die organisaties zelf.
 
Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) levert in de periode 2012 tot en met 2018 extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan het Nederlands Leder en Schoenen Museum met een vermenigvuldigingsfactor van 25% verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken.